Ravitsemusterapian maisterivaiheen opinnot

Parin vuoden takaisessa kirjoituksessa kävin läpi ravitsemustieteen ensimmäisten kolmen vuoden opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Ne ovat pohjana maisterivaiheen opinnoille, joissa voi käydä ravitsemusterapian opintokonaisuuden ja valmistua ravitsemusterapeutiksi. Opinnot ovat monipuoliset ja tieto-osaamisen rinnalla korostuu psykologisten menetelmien osaaminen. Molempia tarvitaan ja onkin harhaluulo, että ravitsemusterapeutin vastaanotolla puhuttaisiin vain ruoasta.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon opinnot

Ravitsemusterapian maisteriopinnot voi jakaa karkeasti kahteen osaan, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon opinnoissa käydään läpi muun muassa asiakaskeskeistä työskentelyä, ravitsemuspsykologiaa, ravitsemusohjauksen psykologiaa ja viestintää erityisesti ryhmiä ajatellen, sisätauteja (diabetes, kihti, lihavuus), ruoansulatussairauksia ja toiminnallisia vatsavaivoja, ikääntyvien ihmisten hoitoa sekä lisäksi perusterveydenhuollon erityiskysymyksiä. Niitä ovat allergiat ja yliherkkyydet, fibromyalgia, kehitysvammaisten ravitsemus, lasten ravitsemus ja ruokakasvatus, raskaus ja imetys, reuma, vajaaravitsemus sekä vitamiini- ja kivennäisainevalmisteisiin liittyvät asiat.

Nämä perusterveydenhuollon opinnot antavat valmiudet työskennellä nimensä mukaisesti perusterveydenhuollossa, eli terveysasemilla ja yksityisellä puolella esimerkiksi lääkäritaloissa. Myös järjestö- ja asiantuntijatyö on mahdollista. Perusterveydenhuollon opintoihin kuuluu työharjoittelu terveysasemalla, asiantuntijajärjestössä tai ammatinharjoittajan matkassa yksityisellä puolella.

Ravitsemusterapian opintojen viimeinen vuosi pitää sisällään erikoissairaanhoidon opinnot. Niissä käsitellään syömishäiriöt ja psyykkiset sairaudet, munuaistaudit sekä erikoissairaanhoidon erityiskysymykset, joita ovat vajaaravitsemus ja erilaiset imeytymishäiriöt, syöpäsairaudet, erikoissairaanhoitoa vaativat ruoansulatuskanavan sairaudet, maksasairaudet, haimasairaudet, palovammat, neurologiset sairaudet, kirurgiset potilaat, traumapotilaat, ketogeeninen ruokavalio sekä keuhkosairaudet, letkuravitsemus sekä ruoansulatuskanavan ulkopuolinen, eli parenteraalinen ravitsemus. Gradutyö kuuluu luonnollisesti osana maisteriopintoihin.

Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa tietynlaisen erikoistumisen jo opintojen aikana, sillä opiskelijat voivat valita itselleen ravitsemusterapian opintojen lisäksi muita opintoja useasta kokonaisuudesta. Niitä ovat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, elintarviketutkimus, elintarviketurvallisuus ja tuotekehitys, terveyden edistäminen, liikuntalääketiede, urheiluravitsemus, gerontologia, tutkimus- ja menetelmäopinnot, kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot, kauppatieteet ja johtaminen sekä kansainväliset opinnot vaihdossa.

Ravitsemusterapian opinnoissa on paljon psykologiaa

Mediassa ja ihmisten mielissä ravitsemusterapeutit nähdään herkästi ammattikuntana, jonka ainoat työkalut ovat ravitsemussuositusten kaavamainen ohjaaminen ja tiedonanto. Se on kummallinen ajatus jo siinä mielessä, että opinnot kestävät viisi vuotta, mikä on aika pitkä aika päntätä ulkoa ravitsemussuosituksia.

Sanaa terapeutti pitäisi korostaa. Opinnoissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, mikä tarkoittaa esimerkiksi lihavuuden hoidossa sitä, että lähdetään liikkeelle siitä, mihin vastaanotolle tuleva henkilö on valmis. Yleinen kysymys on esimerkiksi: ”Miksi olet tullut vastaanotolle ja mitä toivot tältä käynniltä?”.

Henkilön voimavaroja kartoitetaan ja mietitään yhdessä, mitä nyt kannattaa lähteä tavoittelemaan. Joskus ei välttämättä mitään, jolloin pidetään tilanne ennallaan ja katsotaan uudestaan sitten kun omassa elämässä on parempi tilanne. Toisaalta vastaanotolle voi tulla henkilö, joka on ”kokeillut jo kaikkea” ja haluaisi palavasti saada tilannetta eteenpäin. Silloin yritetään luoda toivoa paremmasta ja käyttämään erilaisia, toimiviksi todettuja psykologisia työkaluja yhdessä ravitsemusosaamisen kanssa. Joskus taas joudutaan toppuuttelemaan ja hidastamaan muutosvauhtia. Kaikki riippuu henkilöstä ja hänen vaivastaan.

Koko perusterveydenhuollon opintokokonaisuus on höystetty asiakaslähtöisten menetelmien opettelemisella ja harjoittelulla. Psykologiaa opettavat Jyväskylän yliopiston kliinisen psykologian ja psykoterapian professori Raimo Lappalainen ja vuosikausia psykologisia menetelmiä tutkineet ja harjoitelleet ammattilaiset. Menetelmiä pääsee harjoittelemaan toisten opiskelijoiden, potilaita näyttelevien ammattinäyttelijöiden ja potilaiden kanssa. Osa potilasharjoituksista tehdään opettajan ohjauksessa, kun taas osa toteutetaan itsenäisesti. Erilaisia psykologisia työkaluja pääsee näin harjoittelemaan käytännössä ja oma työkalupakki muotoutuu itselle sopivaksi. On luonnollisesti selvää, että monipuolinen tutustuminen eri potilasryhmiin on ehdotonta, kun potilaina voi olla esimerkiksi tyypin 1 diabetesta, anoreksiaa tai ahmintahäiriötä sairastavia tai toiminnallisista vatsavaivoista kärsiviä henkilöitä.

Pelkkä psykologia ei riitä

Ravitsemusterapeutti on nimensä mukaisesti ravitsemuksen ammattilainen. Melkein kaikkiin sairauksiin ja vaivoihin liittyy psykologinen aspekti, mutta pelkkä psykologia ei useimmiten riitä. Myös ravitsemusohjausta tarvitaan. Esimerkiksi keliakiaan sairastanut tarvitsee paljon tietoa siitä, mitkä ruoka-aineet hänelle sopivat ja hänen tulisikin päästä ravitsemusterapeutin ohjaukseen. Toisaalta motivointikeinot tarkan gluteenittoman ruokavalion noudattamiseen ovat joidenkin henkilöiden kohdalla tarpeen, jolloin psykologiset työkalut korostuvat.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan täytyy muuttaa elintapojaan. Se tarkoittaa esimerkiksi fosforin saannin rajoittamista. Tietoa eri ruoka-aineiden fosforimääristä ja ruoanlaittomenetelmien vaikutuksista fosforin määrään on kuitenkin niukasti saatavilla, joten jälleen ravitsemusterapeutin ohjaus ja motivointi on tärkeää. Ravitsemusterapeutti seuraa potilaan laboratioarvoja, tekee ruokavaliohaastattelun ja pyrkii sen perusteella antamaan potilaalle tietoa hänelle sopivista ruoka-aineista.

Vajaaravitsemuksen hoidossa joudutaan joskus turvautumaan letkuravitsemukseen. Silloin tarvitaan ammattiaitoa oikean valmisteen ja määrän valitsemiseen. Toisaalta tarvitaan tietoa esimerkiksi siitä, tulisiko ravitsemus antaa jatkuvana infuusiona vai ei. Jälleen kliininen osaaminen korostuu ja ravitsemusterapeutti kartoittaa potilaan tilanteen painomuutosten, laboratorioarvojen, oireiden ja ulkoisen olemuksen perusteella.

Ravitsemusterapeutit ovat alihyödynnetty ammattiryhmä

Kaikki edellä mainitut sairausryhmät ja monet muut ovat sellaisia, joihin ravitsemsterapeutilla on osaamista ja annettavaa. Lähetteitä tai konsultaatiopyyntöjä ravitsemusterapeutille voisikin kirjoittaa nykyistä herkemmin, sillä siitä on hyviä kokemuksia ja potilasryhmiä on paljon. Ravitsemusterapeuttien avulla voidaan vähentää lääkärikäyntejä ja lyhentää sairaalassaoloaikoja. Lisäksi terveyden eriarvoistumista voidaan torjua ja edistää kaikenikäisten hyvinvointia kunta- ja maakuntatasolla.

Ravitsemusterapeutit ovat myös tuoneet mittavia säästöjä – esimerkiksi Porvoossa turhien erityisruokavalioiden karsiminen on tuonut vähintään 100 000 euron vuotuissäästöt. Jokainen tarpeeton erikoisruokavalio kouluissa ja päiväkodeissa maksaa vuosittain noin 1000 euroa. Sydäninfarktin hoidon hinta on keskimäärin 18 200 euroa vuodessa. Munuaisten vajaatoiminnan aiheuttaman dialyysihoidon vuosikustannukset potilasta kohti ovat 50 000 euroa. Panostus ravitsemushoitoon, vajaaravitsemuksen ehkäisyyn ja lasten hyvään ravitsemukseen tuovat selviä kustannussäästöjä.

Kolmasosa sairaalapotilaista on vajaaravittuja tai vajaaravitsemusriskissä, jolloin komplikaatiot lisääntyvät, sairaalassaoloajat pitenevät ja kuntoutuminen hidastuu. Ravitsemusterapeutit ovatkin sairaaloissa alihyödynnetty ammattiryhmä. Lisäksi 2,3 miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joissa perusterveydenhuolto ei tarjoa ravitsemusterapeutin palveluita ja. Tähän olisi päättäjien hyvä herätä ja heille voi välittää ravitsemusterapeutin työstä kertovan helppolukuisen esitteen.

Sarkasmia harrastava opiskeluystäväni kirjoitti somepäivityksessään A-teeman lihavuusillan jälkeen jokseenkin osuvasti: ”Tulee sellainen mielikuva, että perusterveydenhuoltoon tarvittaisiin ammattiryhmä, jolla olisi asiakaslähtöisen elämäntapaohjauksen osaamista. Ehkä ravitsemustietämystä, psykologisia työkaluja, kyky tunnistaa häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja ymmärrys syömishäiriöistä. Aikaa huomioida ihminen kokonaisuutena. Ilmeisesti tällaista ammattiryhmää ei ole. Voisi aloittaa vaikka yliopistotason ravitsemusasiantuntijoiden koulutus. Tää nyt tuli vähän äkkiä ja voi olla ihan hullu ajatus, mutta ammattinimike voisi olla vaikka ”ravitsemusterapeutti”. En tiiä, ehkä ihan hoopo idea.

 

Artikkelikuva RTY:n sivuilta

10 kommenttia

 1. Tiedätkö onko tuleva valintakoe monivalintakoe niinkuin ennenkin? Siinä ei saa tällä kertaa käyttää laskinta ja mietityttää paljon että millainen koe on tulossa :s

  1. Hei Emilia! Uskoisin että on monivalintakoe kuten ennenkin. Hakijoita on tietääkseni n. 500 ja kokeiden läpikäynti veisi muuten tuhottomasti aikaa. Varmasti en tietenkään osaa sanoa, sen näkee vasta pääsykokeessa. Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa opetushoitaja Päivi Heikuralta tai professori Ursula Schwabilta, lisätietoja löytyy yliopiston sivuilta. Hyvän alan olet valinnut, tsemppiä loppurutistukseen! Kokeessa sitten vaan rennosti, muista hengittää ja pohtia asioita rauhassa. 🙂

 2. Hei!

  Hyvä ja avartava kirjoitus. Ravitsemustiede on todella mielenkiintoinen ala ja harkitsen sitä itsekin opiskeluvaihtoehdoksi. Osaatko sanoa noin suurinpiirtein kuinka monta % valmistuneista ravitsemusterapeuteista pääsee tekemään juuri ravitsemusterapeutin hommia? Entä osaatko arvailla miten sote-uudistus tulee vaikuttamaan ravitsemusterapeuttien asemaan (vahvistaako vai heikentääkö kysyntää)?

  Vaikeita kysymyksiä, kiitos vastauksista! 😀

  -Pyry

  1. Hei Pyry! Hienoa, hyvä ala! 🙂 Prosenttilukuja en osaa sanoa, lisäksi on hyvä muistaa että kaikki ravitsemusterapeutiksi valmistuvat eivät lopulta ehkä halua tehdä kliinistä työtä. Eli ravitsemusterapeuttina voi tehdä paljon muutakin kuin potilas-/asiakastyötä, esim. elintarvikefirmoissa, järjestöissä, ruokapalveluissa, urheilun parissa ja muissa tehtävissä ravitsemusasiantuntijana. Eipä tällä hetkellä tunnu olevan mikään suuri ongelma töiden löytäminen, mutta usein pitää olla valmis matkustamaan. Harjoittelut vaikuttavat paljon, joten harjoittelu kannattaa pyrkiä valitsemaan sen mukaan, missä haluaisi olla tulevaisuudessa töissä. Sote-uudistuksesta nyt ei osaa sanoa oikein kukaan, katsotaan nyt eka missä muodossa koko uudistus tulee. En tosin usko että vaikuttaa suuresti suuntaan tai toiseen.

   1. Hei! Kiitos vastauksesta.

    Valitaanko harjoittelupaikka jostain olemassa olevasta harjoittelupaikkojen listasta vai hankkivatko opiskelijat sen oma-alotteisesti?

    1. Harjoittelupaikkoja toivotaan listasta, mutta listan ulkopuolelta voi myös ehdottaa, jos esim. kotipaikkakunnalla on paikka mielessä. Harjoitteluja on kolme: kandiharjoittelu, perusterveydenhuollon harjoittelu ja sairaalaharjoittelu. Sairaalaharjoittelu tulee jatkossa pitenemään, loppuvaihe on itsenäistä työtä, vaikkakin edelleen tietysti ohjaajalta saa tukea ja ohjausta. Noiden lisäksi on paljon potilasharjoituksia KYSissä ja tk:ssa.

 3. Moikka taas! Opiskelupaikka myönnettiin mulle ja nyt olisi muutto Helsingistä Kuopioon edessä. Oisko sulla vinkkejä asunnon hankkimiseen? Olen laittanut hakemuksen mm. Kuopakselle, Niiralan Kulmalle ja Toriin. Olen myös aktiivisesti seuraillut Facebookin Vuokra-asunnot KUOPIO -ryhmää.

  1. Hei Emilia! Suuret onnittelut, hieno juttu! Hyvin olet jo löytänyt noita. Tulee mieleen vielä yliopiston fb-ryhmät, esim. retikkalaiset. Usein alkuvaiheessa täytyy tyytyä siihen mitä saa, jatkossa suosittelen sitten kavereiden kanssa kimppakämppää. Silloin vuokra on pienempi, kulut voi jakaa ja ei tarvi olla yksin. 🙂 Kuopakselta saa aika varmasti asunnon kun muuttaa toiselta paikkakunnalta, ainakin soluja on tarjolla.

   1. Heippa, sain tänään aamulla asuntotarjouksen yksiöstä Kuopakselta! 😀 Elämä hymyilee

    1. Jes! Mahtava juttu! Tsemppiä muuttoon ja opintoihin. Kandivaihe voi tuntua raskaalta, mutta maisterivaihe palkitsee. Sykettä-korkeakoululiikunnasta kannattaa ottaa kaikki irti ja jo heti syksyllä pyöriä Retikan huoneella. Muista myös UEFin melkein vapaa sivuaineoikeus. Tuu nykäseen hihasta jos ollaan samoissa tapahtumissa. 🙂

Osallistu keskusteluun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Karim Khanji

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading