Vieraskirjoitus: Kuntavaaliehdokas! Erotu joukosta, tuo ravitsemushoidon saatavuus nykypäivään

Alkuun shokkifakta: noin 2,3 miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joiden perusterveydenhuolto ei tarjoa lainkaan laillistetun ravitsemusterapeutin palveluita.
Se on ongelma. Suuressa joukossa sairauksia ravitsemusohjaus on kiistatta hyödyksi. Ravitsemuksella voidaan edistää sydänterveyttä tai vaikuttaa erilaisiin toiminnallisten ja tulehduksellisten vatsavaivojen oireiluun. Keliakiassa ruokavalio on ainoa hoito. Diabeteksessa tai munuaissairauksissa ruokavaliolla on valtava merkitys hoitotasapainon säilyttämisessä. Vajaaravitsemuksen riski heikentää toimintakykyä ja lisää muun hoidon komplikaatioiden riskiä – niin myös lihavuus.
Laadukkaalla ravitsemushoidolla voidaan vähentää lääkärikäyntejä ja lyhentää sairaalassaoloaikoja. Kunnalliset ravitsemuspalvelut ovat myös toimiva työkalu terveyden eriarvoistumisen torjumiseen ja kaikenikäisten ja -taustaisten kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Pitkällä aikavälillä ravitsemushoito voi myös tuottaa euroissa mitattavia säästöjä. Esimerkiksi sydäninfarktin hoidon hinta on keskimäärin 18 200 euroa vuodessa. Dialyysivuoden kustannuksiksi tulee 50 000 euroa. Jokainen tarpeeton erikoisruokavalio kouluissa ja päiväkodeissa maksaa vuosittain noin 1000 euroa.
Jos haluaisit pohtia, kuinka oma kuntasi voisi huomioida ravitsemusasioita, suosittelemme vilkuilemaan vaikka Pirkanmaalle, missä ravitsemus on nostettu yhteiselle alueelliselle agendalle. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma määrittelee, miten varhaiskasvatuksessa voi toteuttaa ruokakasvatusta tai kotihoidon piirissä olevien vanhusten tulisi saada antaa palautetta ateriapalveluistaan. Suunnitelma myös erikseen mainitsee, että kunnan palveluja suunnittelevalle luottamus- ja virkamiesjohdolle tulisi järjestää ravitsemusaiheista perehdytystä.

Loistavia teemoja sinunkin vaalityöhösi!

Maria Skarp, FM (terveyden biotieteet) ja Minna Hötti, bioanalyytikko, TtK (ravitsemustiede).

Kirjoittajat opiskelevat ravitsemusterapeuteiksi Itä-Suomen yliopistossa. He perehtyivät kurssityönä ravitsemushoidon laatuun ja saatavuuteen.

Osallistu keskusteluun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Karim Khanji

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading